Naše planinske koče in zavetišča

Vršič, Trena in Golica – tri območja, ki so močno zaznamovana z gospodarskim delom jeseniških planincev. Tu, v okrilju mogočnih vršacev in cvetočih senožet so umeščene planinske koče, s katerimi upravljamo Jeseničani. Razlogov, zakaj so tu, je veliko. Po večini so zgodovinskega pomena, a vendar s pridom služijo svojemu namenu – nuditi obiskovalcu gora prijetne trenutke in včasih varno zatočišče.

Erjavčeva koča na Vršiču

telefon: 051 399 226
mail: erjavcevakoca@gmail.com

Koča na Golici

telefon: 041 735 911
mail: kocagolica@gmail.com

Tičarjev dom na Vršiču

telefon: 070 709 093
mail: ticarjevdom@gmail.com

Koča pri izviru Soče

telefon: 041 734 348

mail: kocasoca@gmail.com

Zavetišče pod Špičkom

telefon: 070 643 327
mail: podspickom@gmail.com

“Hrib je hrib. Gora je gora.
Gora je gora, tudi če je nimam za goro.
Hrib–gora je lahko vrednota, če jo cenim,

če je zame nekaj vrednega,
pomembnega, lepega, dobrega.”

Pokrovitelji