Naše planinske koče in zavetišča

Vršič, Trena in Golica – tri območja, ki so močno zaznamovana z gospodarskim delom jeseniških planincev. Tu, v okrilju mogočnih vršacev in cvetočih senožet so umeščene planinske koče, s katerimi upravljamo Jeseničani. Razlogov, zakaj so tu, je veliko. Po večini so zgodovinskega pomena, a vendar s pridom služijo svojemu namenu – nuditi obiskovalcu gora prijetne trenutke in včasih varno zatočišče.

Erjavčeva koča na Vršiču

telefon: 051 399 226
mail: erjavcevakoca@gmail.com

Koča na Golici

telefon: 041 735 911
mail: kocagolica@gmail.com

Tičarjev dom na Vršiču

telefon: 070 709 093
mail: ticarjevdom@gmail.com

Koča pri izviru Soče

telefon: 041 603 190
mail: kocasoca@gmail.com

Zavetišče pod Špičkom

telefon: 070 643 327
mail: podspickom@gmail.com